Beheerplan Het Plantsoen klaar

Het beheerplan van Stadspark Het Plantsoen aan de Zoeterwoudse Singel is klaar. Om dit te vieren plant wethouder John Steegh op 29 maart om 14.00 uur, in het park tegenover huisnummer 83-85, samen met bewoners een Sequoiadendron (Mammoetboom). Dit is de eerste boom van in totaal vijf bomen die binnenkort worden geplant. Sinds november 1997 is Het Plantsoen een gemeentelijk monument. Om het monumentale karakter van het Park te behouden is er een beheerplan vastgesteld. Dit plan is het kader voor onderhoudswerkzaamheden in Het Plantsoen voor de komende tien jaar.

Wie in Het Plantsoen wandelt, krijgt, zonder kennis te hebben van de historische achtergrond, het gevoel zich in een monumentaal park te bevinden. Met name de grote, oude bomen bepalen sterk dit gevoel in dit park. De gemeente Leiden gaat in Het Plantsoen werken met het zogenoemd ‘verouderingsplan’ van het bomenbestand. Dit plan moet er voor zorgen dat het monumentale beeld van Het Plantsoen behouden blijft. Het Verouderingsplan past binnen de kaders van het Beheerplan. Het Plantsoen is in typische landschapstijl aangelegd. Er is afwisseling tussen open en dicht, licht en donker, er zijn vloeiende lijnen, er is een afwisselende beplanting met gebruik van bijzondere soorten, paden hebben een natuurlijk ogende verharding, er zijn doorkijkjes en vergezichten.

Eerdere plannen konden niet rekenen op steun van bezoekers en omwonenden. Nu is samen met gebruikers en omwonenden gekeken naar betere beheermogelijkheden.   

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×