Raad stemt voor verruiming terrasopeningstijdenbeleid

Met tegenstemmen van de fractie van de SP, het raadslid Janine Clement van de ChristenUnie en het raadslid Daan Sloos van Leefbaar Leiden is vannacht het initiatiefvoorstel van PvdA/D66 over het verruimen van het Leidse terrassenbeleid aangenomen. Hiervoor was een aanpassing nodig van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij buitentemperaturen boven de 28 graden Celsius mogen terrassen op vrijdagavond en zaterdagavond tot 1.30 uur open blijven terwijl dat nu nog 24.00 uur is. De raad verzoekt het College nu de inspraak te organiseren zodat de nieuwe regeling nog deze zomer kan ingaan. Wethouder Van As kon niet toezeggen dat de hele inspraak al voor 1 mei afgehandeld is, maar verwacht wel dat dat voor de zomer het geval zal zijn. Het voorstel is dit toe te staan in de periode tussen 1 mei en 1 oktober. Wordt niet aan de temperatuurseisen voldaan dan wordt na 24.00 uur handhavend opgetreden.          

Als uit de meting van een nader te bepalen weerstation blijkt dat de temaperatuur boven de 28 graden is, dan wordt dit op de gemeentelijke website gepubliceerd. Horeca-ondernemers moeten dus zelf op de website kijken of hun terras langer open mag blijven.  

De verruiming van de terrastijden is een initiatiefvoorstel van RobertJan Van Ette van de PvdA en Paul van Meenen van D66.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×