Modernisering APV verschoven naar volgende vergadering

De behandeling in de gemeenteraad van de modernisering van de Algemene Plaatselijke Verodening is verschoven naar de volgende raadsvergadering van 17 april. Belangrijkste redenenen hiervoor waren dat burgemeester Henri Lenferink als portefeuillehouder wegens ziekte verstek moest laten gaan. De agenda was ook al vol door de behandeling van de gevolgen van de referendumuitslag over de RijnGouweLijn. Nu al zijn er 22 amendementen en moties aangekondigd en is ook het College met wat wijzigingen gekomen. De problematiek is dermate ingewikkeld en divers dat de raadsleden hier graag nog even de tijd voor nemen. Besloten is nu dat de modernisering van de APV als eerste agendapunt op de raadsvergadering van 17 april wordt opgevoerd. Veel bezoekers op de publieke tribune waren met name hierop afgekomen en gingen teleurgesteld huiswaarts.     

Greetje van Gruting zat dinsdagavond de gemeenteraad voor. Lenferink was dinsdag dor zijn ziekte ook niet aanwezig bij de collegevergadering van B & W. Ook wethouder Paul Jonas schitterde gisteravond bij de raad door afwezigheid.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×