Toeristische promotie in regio moet anders geregeld

Vandaag hebben de Stichting VVV Holland Rijnland (VVV HR) en vertegenwoordigers van de gemeenten Leiden, Noordwijk, Teylingen, Katwijk, Noordwijkerhout en Lisse na goed onderling overleg bekend gemaakt hoe de toeristische promotie, informatieverschaffing en citymarketing er in de toekomst in de betreffende gemeenten uit gaat zien. Op een persconferentie in het stadhuis van Leiden is aangegeven dat de organisatie van de regionale VVV HR op korte termijn verandert. De huidige VVV HR wordt òf omgevormd tot een regionaal gedeeld service-center, òf verschillende onderdelen van de VVV HR gaan samen met de thans in ontwikkeling zijnde of reeds bestaande eenheden op lokaal niveau. Voor een definitieve keuze is nader onderzoek gewenst.

Over de organisatie van de toeristische marketing en promotie in de zes plaatsen zijn de afgelopen tijd andere inzichten ontstaan. De individuele gemeenten willen meer aandacht voor hun ‘merk’. Ook willen zij marketing en promotie voor hun eigen gemeente inpassen in de diverse lokale marketingorganisaties. Belangrijk is daarbij dat het sinds jaar en dag overbekende ‘A-merk’ VVV behouden blijft voor gastheerschap en informatievoorziening in de afzonderlijke gemeenten. Door de veranderde inzichten vervalt de basis voor het instandhouden van een regionaal bestuur VVV HR.

In gemeenschappelijk overleg tussen gemeenten en bestuur wordt een nieuw interim bestuur benoemd dat de opdracht krijgt te onderzoeken hoe de verandering van regionale naar meer lokale toeristische informatieverschaffing, marketing en promotie het beste kan plaatsvinden. Alle betrokken partijen hechten daarbij groot belang aan de conti­nuï­teit van de dienstverlening en aan een zeer zorgvuldig personeelsbeleid.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×