Gratis naar The Passion of The Christ

Wie de film The Passion of The Christ wil zien en ouder is dan 16 jaar, kan op Goede Vrijdag (6 april) terecht bij de christelijke gemeente aan de Langebrug 63. De film begint om 19.45 uur en de toegang en consumpties zijn gratis. Op eerste Paasdag (zondag 8 april) is iedereen van harte welkom bij de Paasdienst. De oud- en nieuwtestamentische paasverhalen staan dan centraal. De dienst start om 10.00 uur en voor de kleinsten is er crèche.

Meer informatie is te verkrijgen via 071-5227657.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×