Leiden wil meer Europese fondsen binnenhalen

Het College van B & W wil optimaler gebruik gaan maken van Europese en nationale fondsen. B & W hebben nu een Werkplan European Affairs 2007 vastgesteld. Om de gemeente daarbij te ondersteunen is een extern beleidsadviseur nodig. Hier is een bedrag van 25.000 euro voor uitgetrokken. Er zijn nogal wat Europese werkegelegenheidsfondsen waar nu nog geen gebruik van wordt gemaakt.   

Begin 2008 moet er een evaluatie komen waarin ook de resultaten van de zoektocht worden vermeld.

Dit project staat los van de WFIA-investeringen (West Foreign Investment Agency) dat internationale bedrijven voor Leiden moet interesseren.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×