Paul Jonas wil minder mensen in de bijstand

SP-wethouder Paul Jonas (Sociale Zaken & Cultuur) heeft een langverwacht maar ambitieus plan neergelegd om meer mensen uit de bijstand te krijgen en toe te geleiden naar een vaste baan. Onder de titel “Investeren in mensen” is een re-integratievisie voor de jaren 2007 – 2010 opgesteld. Iedere bijstandsgerechtigde moet weer perspectief krijgen met een op maat gesneden traject met uitzicht op een vaste baan. Duurzaamheid van het resultaat moet voorop staan. De ketensamenwerking tussen CWI, UWV en ROC moet worden versterkt. De gemeente gaat ook investeren in mensen die nog niet toe zijn aan een vaste baan maar wel graag maatschappelijk actief en betrokken willen zijn. De doelstelling ligt op 5 % minder mensen per jaar in de bijstand. Eind 2008 zal er een eerste evaluatie plaatsvinden.     

Naast het inzetten van enkele private re-integratiebedrijven gaat de gemeente vanuit De Zijl Bedrijven ook zelf re-integratietrajecten uitvoeren. Paul Jonas denkt dat een gemeentelijke instelling meer tijd voor een cliënt zal nemen dan een privaat bedrijf en dat ook de persoonlijke betrokkenheid groter kan zijn. De samenwerking met private re-integratiebedrijven waarmee eerder slechte ervaringen werden opgedaan zal worden stopgezet. De Gemeente overweegt de samenwerking met drie slecht functionerende re-integratiebedrijven te staken. Met de nieuwe re-intergratiebedrijven wordt mogelijk een no cure no payregeling getroffen.

Er komt één werkgeversloket voor ondernemers die bijstandsgerechtigden in dienst willen nemen.     

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×