Projectmanager Pieter Heyboer van 'Ons Platform'.

Weinig vroegtijdige schoolverlaters vmbo in regio

In de regio Holland Rijnland ligt het percentage van scholieren dat vroegtijdig met hun vmbo-opleiding stopt op een half procent en dat is volgens ‘Ons Platform’ erg laag. Het zou gaan om 79 leerlingen, waarvan binnen een half jaar negentig procent een andere opleiding gaat volgen. Projectmanager Pieter Heyboer van ‘Ons Platform’ vindt dit een goed resultaat, en zegt dat dit voortkomt uit de goede samenwerking tussen de onderwijsinstellingen onderling en een goede zorgstructuur. “In ‘Ons Platform’ werken de vier regionale opleidingencentra en alle scholen met een vmbo-afdeling samen. De activiteiten zijn concreet en veelal direct gericht op onze leerlingen,” aldus Heyboer.

‘Ons Platform’ organiseert bovendien thematische bijeenkomsten waar leraren van de vmbo- en mbo-instellingen van elkaar kunnen leren en waar het op elkaar afstemmen van de lesinhoud en het didactisch concept van de scholen aan de orde komen. “Een project hierover van één van de vmbo-scholen met twee roc’s binnen ons Platform is zelfs genomineerd voor de nationale onderwijsprijs,” aldus Pieter Heyboer, die verder aangeeft dat gelet op de groeiende krapte op de arbeidsmarkt ervan kan worden uitgegaan dat het volgen van een mbo-opleiding gegarandeerd leidt tot werk.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×