Start voorjaarsactie Fonds Wijkinitiatieven

Bewoners, scholen en bedrijven in Leiden kunnen vanaf vandaag tot en met vrijdag 18 mei een plan indienen om zelf mee te werken aan een aantrekkelijke, schone, opgeruimde straat of buurt. Via het Fonds Wijkinitiatieven stelt de gemeente opnieuw een bedrag beschikbaar voor initiatieven om de wijk groener te maken, schoonmaakacties te organiseren en speelplekken op te knappen. Het beste plan op het gebied van schoonmaken wordt genomineerd voor de ‘Leiden ruimt op!’-prijs.

Een plan moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de plannen ten goede komen aan de eigen straat of buurt. Het is de bedoeling dat initiatiefnemers het plan niet alleen bedenken, maar ook meehelpen aan de uitvoering ervan. Ook moet het plan moet door een groot aantal mensen uit de straat of buurt gesteund worden. Tenslotte weegt een plan waar mensen ook op de lange termijn wat aan hebben zwaarder dan een éénmalige actie.

Het indienen van een plan kost niets. De uitvoering van het plan moet wel binnen het vaste budget van het fonds passen. Zo heeft een schoonmaakactie een vast budget van € 115,- . Bij een actie om de buurt groener te maken worden de kosten vergoed tot een maximum van € 1.150,- en het budget voor een actie om speelplekken op te knappen, bedraagt maximaal € 230,- .

Bewoners, bedrijven en scholen die een plan willen indienen, kunnen contact opnemen met de afdeling Contract- en Wijkmanagement, de heer Rasser, tel. (071) 516 78 48 of met de heer Schreuder, tel. (071) 516 78 47. Bij de informatiebalies van het stadhuis, het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) en de dienst Milieu en Beheer (Admiraal Banckertweg15) kunnen geïnteresseerden een inschrijfformulier ophalen. Ook kan men het formulier downloaden via de website van de gemeente leiden, www.leiden.nl/woonomgeving.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×