B & W wil nog geen Jongerenraad

Het College van B & W wil nog niet overgaan tot het instellen van een Leidse Jongerenraad. B & W wil eerst de Nota Jeugbeleid afwachten alvorens een weloverwogen besluit te kunnen nemen of een Jongerenraad al dan niet zinvol is. Een werkgroep van jonge raadsleden onder de bezielende leiding van duo-raadslid voor D66 Jeffrey van Haaster werkte dit voorstel tot meer jeugdparticipatie nader uit. Middelbare scholieren zouden in die Jongerenraad gevraagd kunnen worden naar hun mening en adviezen over onderwerpen die specifiek Leidse jongeren aangaan.  

Zowel de Leidse scholen als de politiek waren in meederheid enthousiast, maar SP en ChristenUnie zien er niet veel heil in.

De Nota Jeugdbeleid verschijnt nog dit najaar.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×