GroenLinks wil maatwerk voor iedere bijstandsgerechtigde

GroenLinks dient vandaag een motie bij de Gemeenteraad in, om het algemeen verplichtend karakter van het praktijkassessment, dat de gemeente presenteerde, uit de reïntegratievisie te schrappen. Met dit instrument wil de gemeente gedurende een periode van zes weken analyseren, welk reïntegratietraject bijstandsgerechtigden nodig hebben. Elke bijstandsgerechtigde volgt hierbij een traject, dat is opgebouwd uit een combinatie van oriëntatie op de arbeidsmarkt en het opdoen van werkritme door eenvoudig werk. Na afronding van dit traject, moet duidelijk zijn wat de bijstandsgerechtigde kan en wil, en of eventuele scholing nodig is. Het college wil het praktijkassessment verplichtstellen voor iedereen die niet binnen enkele weken een baan gevonden heeft, of die daar vanwege persoonlijke omstandigheden niet toe in staat is.

GroenLinks vindt invoering van het praktijkassessment een prima idee, maar is van mening dat dit instrument niet op alle bijstandsgerechtigden moet worden toegepast. De partij denkt dat voor een groot deel van de bijstandsgerechtigden binnen kortere tijd een zinvol reïntegratietraject gevonden kan worden en vreest dat het zes weken durende traject demotiverend werkt. Het schrikt mensen mogelijk zelfs af om een bijstandsuitkering aan te vragen, wat mogelijk leidt tot meer criminaliteit en armoede, aldus de partij. GroenLinks vindt het van belang dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op een intensieve en langdurige wijze begeleid worden, waarbij het vooruitzicht op zinvol en passend werk hen motiveert.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×