Geen geld meer voor verbetering watertoerisme

De Gemeente Leiden heeft geen geld meer om het programma watertoerisme tot 2010 te bekostigen. De financiële middelen ontbreken om alle bruggen in de binnenstad op een doorvaarhoogte van 1.75 meter te brengen. Als zich in een natuurlijk moment aandient in het onderhoud van bruggen dan zullen deze op deze hoogte worden gebracht. Wel denkt het College van B & W over een verbetereringsslag op het gebied van beheer en handhaving op het water.  

De levendigheid op het water zijn toegenomen en een grote slag is de afgelopen jaren gemaakt met de aanleg van infrastructurele voorzieningen op en aan het water. Veel van de in 2001 gestelde doelstellingen zijn gehaald.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×