Tentoonstelling spellen hoogbegaafde kinderen

Volgende week woensdagmiddag om 15.00 uur opent wethouder Gerda van den Berg in het stadhuis een tentoonstelling met spellen die gemaakt zijn door hoogbegaafde kinderen uit Leiden. De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan het project ‘Mijn Eigen Spel’. Ze hebben een compleet spel ontwikkeld, vanaf het opstellen van de spelregels tot aan het produceren van de benodigde pionnen. Twaalf van deze spellen worden de komende weken in het stadhuis tentoongesteld. Wethouder van den Berg zal samen met één van de leerlingen een spel in gebruik nemen. Leidse hoogbegaafde kinderen uit groep zes, zeven en acht van het basisonderwijs komen wekelijks bijeen, ze werken een halve dag gezamenlijk en individueel aan hun ontwikkeling.

De kinderen worden hierbij begeleid door Willeke van der Molen van Bright Kids. Er is onder andere aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, presenteren, spelletjes, culturele activiteiten en samenwerken. Door wekelijks bij elkaar te komen, functioneren de kinderen de rest van de week beter, zowel op school als sociaal. De hoogbegaafdenklas is er voor kinderen uit de regio. Hoogbegaafde kinderen hebben het vaak moeilijker op de basisschool, omdat zij merken dat zij “anders” zijn dan hun klasgenoten. Meer informatie over de hoogbegaafdenklas is te vinden op www.leiden.nl/hoogbegaafd .

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×