Leidse ambtenaren zijn kritiek meer dan zat

De ambtenaren van de gemeente Leiden zijn de kritiek van het College van B & W en van de gemeenteraad meer dan zat. Nu ze daartoe in de gelegenheid gesteld werd sloeg Ondernemingsraad voorzitter Diana van den Berg woensdagavond in de commissievergadering voor Bestuur en Leefbaarheid genadeloos terug. “Maak eerst eens wat af voordat je aan een andere reorgansiatie begint. De ene bezuinigings- en reorganisatieoperatie is nog niet afgelopen of de volgende staat al weer voor de deur. De gemeente is nu bezig met Anders Werken, maar de nieuwe operatie Ruimte voor Nieuw Beleid zit er al weer aan te komen. Niemand weet meer waar hij aan toe is. De uitloop onder ambtenaren is dan ook logischerwijs groot.” 

Van den Berg: “Ambtenaren stellen zich over het algemeen loyaal op maar op een gegeven moment is de rek er gewoon uit wanneer je collega’s om je heen wegvallen en er voortdurend onzekerheid blijft bestaan over je eigen werkplek. Als je dan ook nog eens ongezouten kritiek over je heen gestrooid wordt waar je zelf niets aan kunt doen, dan is de maat gauw vol.”

Ook CDA-raadslid Joost Bleijie windt zich zeer op over alle reorganisaties: “De uitspraken van de OR werden gedaan tijdens het agendapunt Anders Werken dat informatief op de agenda stond. Tijdens de vorige commissievergadering Bestuur en Leefbaarheid (B&L) op 24 april heb ik namens het CDA tijdens de rondvraag mijn zorgen geuit over het draagvlak onder ambtenaren voor Anders Werken. Dit naar aanleiding van een artikel in het Leidsch Dagblad, waarin de voorzitter van de OR aangaf dat er een hoop weerstand is tegen Anders Werken, dat de communicatie naar ambtenaren zwak is en dat het zorgelijk is dat zoveel ervaren ambtenaren de gemeente verlaten. De wethouder nuanceerde het beeld uit de krant toen, maar ik heb de commissie wel gevraagd om de volgende keer de OR zelf bij de behandeling van de reorganisaties uit te nodigen. De OR is namelijk niet zo maar een verdwaalde ambtenaar, maar de vertegenwoordiging van het personeel. En als van zo’n orgaan dan zulke kritische geluiden in de krant verschijnen, dan willen wij die graag de mogelijkheid geven hun zorgen ook met de raad zelf te delen.”

En nog is Bleijie niet klaar: “Op zichzelf kleeft daar wel een formeel bezwaar aan. De wethouder spreekt in principe met de OR en de raad spreekt met de wethouder. Bovendien betreft het ambtenaren, en die hebben een bijzondere positie. Toch vond ik die bezwaren niet doorslaggevend. We praten met alles en iedereen in de stad, en alles en iedereen kan bij ons komen inspreken, dus waarom niet gewoon luisteren naar wat deze belangrijke club over deze belangrijke zaken te zeggen heeft? Dat werd snel duidelijk. In niet mis te verstande bewoordingen gaf de OR aan dat de ambtenaren de aanhoudende kritiek van Raad, College en individuele collegeleden op de ambtenarij meer dan zat zijn. Dat ‘de winkel tijdens de verbouwing open blijft’ is vooral te danken aan de hoge inzet van loyale ambtenaren. Maar dan moet de politiek niet het onmogelijke vragen, door reorganisatie op reorganisatie te stapelen. De OR doelde daarbij op de notitie Ruimte voor Nieuw Beleid, waarin het College ideeën heeft ontwikkeld over een zogenaamde ‘regie-functie’ van de gemeente. Dat betekent voor de ambtenaren die de uitvoering doen dat zij ‘op afstand’ worden gezet: ze werken dan niet meer bij de gemeente, maar bij een andere organisatie die onder regie van de gemeente staat. Privatisering-light dus. In de ogen van de OR zou de onzekerheid die hier dan weer bij hoort de spreekwoordelijke druppel zijn. In plaats van een volgende operatie in de steigers te zetten zou de volle aandacht moeten uitgaan naar het zorgvuldig invoeren van Anders Werken. Want er leek weer vooral aandacht te zijn voor plannen maken – niet nieuw in Leiden zoals de OR signaleerde.”

“Wat betekent dit voor de politiek? Draagvlak onder ambtenaren is een belangrijke pijler onder succesvol beleid. En niemand is tot het onmogelijke gehouden, ook de ambtenaren niet. Als zij dan aangeven dat weer 8 jaar onzekerheid niet getrokken wordt dan is dat een belangrijk punt dat we onder ogen moeten zien bij ‘Ruimte voor Nieuw Beleid’. Misschien is het wel te veel en te snel. We gaan er vanuit dat het college dit punt zeker zal betrekken bij de verdediging van Ruimte voor Nieuw Beleid. En anders zullen we er zeker naar vragen, ” zo besluit CDA-raadslid Joost Bleijie zijn visie op de hele zaak.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×