Vragen CDA over Tinq- tankstation

Hoewel de ombouwwerkzaamheden aan het tankstation aan het Levendaal al zijn gestart, dienen de CDA-leden De Haan en Bleijie nu schriftelijke vragen in bij het college.Het is de bedoeling dat het voormalige Gulf-tankstation wordt omgebouwd tot een Tinqstation. Bij Tinqstations is geen toezicht aanwezig en ze zijn dan ook 24 uur per dag geopend.Het CDA meent dat een dergelijk Tinqstation midden in bebouwd gebied niet wenselijk is, onder andere met betrekking tot overlast en veiligheid. Bleijie en De Haan stellen het college dan ook 11 schriftelijke vragen.

Zo vragen zij zich af of er voor de ombouw van het tankstation een vergunning of zelfs een bestemmingswijziging nodig was en welke voorwaarden het college daaraan verbonden heeft.Ook wil het CDA weten of bij het verlenen van de eventuele vergunning rekening gehouden is met het feit dat het Tinqstation dag en nacht geopend is en of het college de mening van de partij deelt, dat een 24uurs openstelling zeer onwenselijk is voor de buurtbewoners. Zijn er in dat geval nadere afspraken over de openingstijden gemaakt?In het besluit tankstations 1994 is vastgelegd, dat de afstand tussen woningen en een onbemand tankstation minstens 20 meter moet zijn. Het CDA meent dat aan deze regel niet voldaan wordt op het Levendaal en wil weten welke oplossing het College gevonden heeft om dit gebod te handhaven.Verder vraagt het CDA of het college het eens is met het standpunt: “dat het ongewenst is dat er in een dergelijk dicht bewoond gebied geen toezicht is bij een relatief gevaarlijke installatie als een tankstation.”Daarnaast stelt het CDA voor om in verband met de uitgebreide milieuzonering te kiezen voor een uitsterfbeleid, waarbij er geen benzinestations meer in dichtgebouwde gebieden bijkomen, of waarbij het aantal zelfs afneemt. Er bevindt zich op 300 meter afstand van het toekomstige Tinqstation immers ook al een tankstation van Shell.Tenslotte luidt de 11e vraag als volgt: “Bent u bereid middels de u tot beschikking staande middelen (waaronder bestuursdwang) alsnog de omzetting van het bemande station met beperkte openingstijden in het onbemande 24-uurs station te verhinderen?”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×