Gemeenteraad zet eerste stap in onderzoek naar organisatie

Gisteravond heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het instellen van een zogenaamde ‘vooronderzoekscommissie’ die moet gaan bepalen of er een raadsonderzoek moet komen naar de financiële tekorten bij grote projecten als de Stadsgehoorzaal. In mei bleek dat er voor de derde keer grote overschrijdingen waren bij de verbouwing van de Stadsgehoorzaal. Wethouder Witteman concludeerde toen dat er in Leiden een ‘bestuurscultuur’ heerst waar ‘het verwezenlijken van ambities belangrijker was dan het beheersen van de financiële situatie’. Daarop besloot de gemeenteraad dat er een raadsonderzoek zou moeten komen. Zo’n onderzoek is het zwaarste politieke middel dat de raad kan gebruiken.

In de commissie zitten Roos van Gelderen (SP), Robert-Jan van Ette (PvdA), Hans van Egdom (GroenLinks), Arjen Bonestroo (CDA) en Krijn Boddé (VVD). Als onafhankelijk voorzitter is professor Toonen, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen, benoemd. Binnen een maand moet de commissie antwoord geven op de vraag of zo’n raadsonderzoek er daadwerkelijk moet komen.

Hoewel de gemeenteraad unaniem besloot tot het instellen van de vooronderzoekscommissie, was er nog wel enige discussie. Zo vond fractievoorzitter Daan Sloos van Leefbaar Leiden het jammer dat een onderzoek dat de professionele gemeentelijke rekenkamer zou doen naar de overschrijdingen bj het Scheltema-complex, nu plaats moet maken voor een ‘amateuristische onderzoeksclub’. Stadspartij Leiden Ontzet stemde wil in met het voorstel, maar had eigenlijk liever gezien dat er meteen wordt begonnen met het oplossen van de problemen die volgens die partij allang bekend zijn.

Fractievoorzitter Marije van den Berg (PvdA) kreeg de nodige kritiek toen ze in te stellen commissie op voorhand al wat vragen wilde meegeven. Fractievoorzitter van Meenen (D66) vond het niet kunnen dat de PvdA het vooronderzoek wilde sturen. “Laat die vooronderzoekscommissie dat toch zelf uitmaken in plaats van nu al allerlei zaken meegeven die u beantwoord wil zien. U wilt nu al sturen”. Van den Berg erkende dat, maar zag geen bezwaar. De kritiek van D66 dat haar partij kennelijk nu al heeft bepaald wat er wel en wat er niet in het rapport mag staan, verwierp ze: “Dat heb ik niet gezegd!”

Ook het CDA stoorde zich aan de sturing die de PvdA wil geven. Fractievoorzitter Jan-Jaap de Haan noemde het betoog van Van den Berg zelfs onwenselijk. Ook de VVD had moeite met het PvdA-standpunt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×