Raad morrend akkoord met jaarrekening

De Leidse gemeenteraad heeft gisteravond de Jaarrekening 2006 van de gemeente Leiden unaniem goedgekeurd. Dat ging echter niet van harte. De eerste jaarrekening van SP-wethouder Raymond Keur is een onleesbaar stuk, waar veel raadsleden maar weinig van begrijpen. Keur beloofde beterschap. Vooral oppositiepartijen VVD en CDA hadden veel kritiek op het ontbreken van ‘indicatoren’. Dat ontlokte CDA-fractievoorzitter de Haan de uitspraak dat er veel ambitie was, maar dat daarvan maar weinig is waargemaakt. “Of er was niet te meten of het is waargemaakt.”

VVD-raadslid Jacques Hermans bracht voorafgaand aan de behandeling van de Jaarrekening verslag uit van het oordeel van de Commissie van de Rekeningen die de Jaarrekening 2006 onder zijn voorzitterschap onder de loep had genomen. Hermans was blij dat de accountants de jaarrekening hadden goedgekeurd, maar dat was dan ook zo’n beetje het enige compliment dat eraf kon. “Het is een voor een raadslid moeilijk toegankelijk stuk. Dat moet echt beter,” aldus Hermans die zich verder ontstemd toonde over het feit dat het college allerlei afspraken over de jaarrekening al jarenlang niet uitvoert.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×