Vragen CDA en PvdA over wateroverlast Leiden Noord

Het CDA en de PvdA stellen het College van Burgemeester en Wethouders een aantal schriftelijke vragen. Het noodweer van afgelopen donderdag heeft in Leiden Noord voor enorm veel overlast en waterschade gezorgd. In de Kooi leidde het noodweer tot ondergelopen huizen, overstroomde toiletten en dus heel veel schade aan vloerbedekking, meubulair en huisraad. Gisteravond heeft een groep buurtbewoners met fractieleden van het CDA en de PvdA gesproken over de problematiek. De Kooi kampt al langer met vochtoverlast en de woningcorporatie de Sleutels van Zijl en Vliet werkt aan een onderzoek om de problemen op te lossen. De buurtbewoners zijn echter onzeker over de afloop ervan. Ook willen zij graag weten of zij de schade die afgelopen donderdag ontstaan is, kunnen verhalen, en op wie.

Naar aanleiding van dit gesprek stellen beide fracties een aantal schriftelijke vragen, op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.Allereerst willen de partijen weten waarom het college wil bezuinigen op het riool, terwijl Leiden Noord regelmatig kampt met wateroverlast. Beide fracties zijn van mening dat investeren in het riool centraal moet staan, en hoopt dat het college deze mening deelt. Wat is de capaciteit van het riool en voldoet deze aan de normen? Klopt het dat er eind juni een nieuw riool voor de Kooi wordt aangelegd? Ook willen de fracties weten of en wanneer het college stappen gaat ondernemen om de overlast voortaan te beperken, bijvoorbeeld door middel van een integraal waterplan. Is er al eens onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de wateroverlast op een effectieve manier te bestrijden en werken het college en de woningcorporatie in deze samen?

Er wordt gesuggereerd dat het gemaal dat Leiden Noord moet vrijwaarden van wateroverlast niet op tijd is ingeschakeld. De vragenstellers willen weten of dat inderdaad zo is. Waarom wordt een dergelijk gemaal niet bij voorbaat aangezet als er veel regen is voorspeld? Wanneer zijn de kolken in de buurt voor het laatst geleegd? Ook de Maresingel kampte met wateroverlast, hoewel het riool daar drie jaar geleden vervangen was. De bewoners gaven bij de aanleg aan, dat het riool te hoog lag. Is dit de oorzaak van de overlast daar? Een aantal bewoners is van mening dat de hulpdiensten niet adequaat geholpen hebben bij het bestrijden van de overlast. Zo kwam de brandweer volgens hen veel te laat en voorkwam de politie niet dat auto´s door de ondergelopen straten reden, waardoor de schade aan de huizen vergrootte.

Het CDA en de PvdA willen weten of dit inderdaad het geval is en of de gemeente een calamiteitenplan heeft of gaat ontwikkelen voor dergelijke situaties. Als dat zo is, is het dan in werking gesteld afgelopen donderdagavond? De wateroverlast heeft veel schade opgeleverd. Waar kunnen mensen de kosten verhalen voor schade die hun inboedelverzekering niet vergoedt en kunnen zij daar ook terecht als zij niet meer verzekerd zijn? Kunnen zij aankloppen bij de Raad en daadwinkel voor verzekeringstechnische vragen? Kan het college tenslotte de helpende hand bieden, door hulpdiensten te leveren die de woningen professioneel kunnen drogen?

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×