Gemiddelde Leidenaar steeds vermogender

De gemiddelde Leidenaar wordt steeds rijker. Het aantal inwoners van Leiden daalt, terwijl het aantal woningen groter wordt. Dat blijkt uit een onderzoek van B & W naar aanleiding van schriftelijke vragen van het CDA. De regiofunctie van Leiden brokkelt verder af. Per jaar moet Leiden een slordige 1,2 miljoen euro inleveren uit het gemeentefonds. Het aantal inwoners van Leiden zal de komende twintig jaar met drie procent dalen, terwijl het aantal huishoudens een stijging te zien zal geven van zeven procent. Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens bij. Volgens burgemeester Lenferink is hier sprake van een landelijke trend die vanuit het oosten van het land langzaam richting Randstad dendert. Vorig jaar daalde de Leidse bevolking nog met 578 inwoners. En dat valt dan nog mee wanneer je bedenkt dat Leiden net in die tijd een nieuwe wijk bouwde in de wijk Roomburg. Ook door een nieuw inschrijfsysteem onder studenten steeg het inwoneraantal van Leiden relatief fors. Leiden trekt meer alleenstaanden terwijl gezinnen juist uit Leiden wegtrekken. Leiden-Noord kent de grootste leegloop.     

Leidenaars kunnen zich steeds vaker een eengezinswoning veroorloven. Het gemiddelde inkomen van de Leidenaar is licht gestegen. Met name in de hogere inkomens is de groei spectaculair. Ten opzichte van de G 27 scoort Leiden hierin belangrijk hoger. Leiden moet vooral veel marktaandeel prijsgeven aan Alphen aan den Rijn en de nieuwbouwwijk Leidscheveen.

Op 1 januari 2007 woonden er in Leiden 117.492 inwoners.  

 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×