Stevige debatten in commissievergaderingen verwacht

Deze en de volgende week worden er stevige debatten verwacht in de vier speciale commissievergaderingen naar aanleiding van de plannen van het college van B & W neergelegd in de nota ‘Ruimte voor Nieuw Beleid’. Een ware tussensprint voor de leden van de raad, want het komt er allemaal even bij, naast de nog nodige lopende reeks agendapunten. Vanavond vanaf 19.00 uur verzorgt de commissie Bestuur en Leefbaarheid de aftrap, donderdagavond volgt de commissie Ruimte en Bereikbaarheid, volgende week dinsdagavond is het de beurt aan de commissie Onderwijs en Samenleving en donderdagmiddag sluit de commissie Werk en FinanciĆ«n het kwartet vergaderingen af. 

Met name het loslaten van de regierol van de gemeente op verschillende fronten baart verschillende fracties zorgen. Met de nodige moties en amendementen zal de vaststelling van de nota Ruimte voor Nieuw Beleid voor dinsdag 10 juli op de (behoorlijk gevulde) agenda staan, waarna het zomerreces voor de gemeenteraad kan beginnen. 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×