Lenferink heeft meer geld voor rampenbestrijding nodig

Burgemeester Lenferink heeft meer geld nodig voor calamiteitenbestrijding in de veiligheidsregio Hollands Midden. Onder andere is meer geld nodig voor het opleiden van en oefenen met diverse hulpverlenende instanties. Omdat er zwaardere eiden gesteld zijn aan de kwaliteit en professionaliteit van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) vraagt Lenferink de gemeenteraad om extra geld. Met name moet er meer geoefend worden met de zogenaamde witte kolom, dat zijn huisartsen en crisisteams in ziekenhuizen en opvangcentra.   

Lenferink stelt een verhoging voor van 0,56 eurocent per inwoner. De inwonerbijdarge gaat dan van 8,51 euro naar 9,36. In totaal betekent dit voor Leiden een uitgavenpost van 100.359 euro voor het jaar 2008.   

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×