PvdA wil meer samenhang in Leidse buurten

Vandaag heeft PvdA-raadslid Hilde Jansen het PvdA Manifest ‘Meer samenhang in Leidse buurten’ gepresenteerrd in de commissievergadering Onderwijs en Samenleving. Zij overhandigde het lijvige rapport aan welzijnswethouder en partijgenote Gerda van den Berg en tevens aan haar mede-commissieleden. Meer investeren in samenhang in Leidse buurten. Dat vindt de PvdA-fractie één van de belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren. Maandag heeft de PvdA-fractie in het manifest ‘Meer samenhang in Leidse buurten’ bekend gemaakt wat er moet veranderen om de samenhang in de Leidse buurten te versterken, zoals een ontmoetingsplek in elke buurt en investeren in betrokkenheid van buurtbewoners.

Na een presentatie van het manifest door de raadsleden Hilde Jansen en Conny Broeyer, werd het eerste exemplaar overhandigd aan Cor Arnoldus, voorzitter van de buurtvereniging Zeeheldenbuurt en de speeltuinvereniging Ons Eiland. Edgar Power, voorzitter van het Samenwerkingsverband van Migrantenorganisaties, kreeg ook één van de eerste exemplaren.

Om samenhang te verbeteren is onder andere een ontmoetingsplek nodig in elke buurt. Dat hoeft niet altijd een buurthuis te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook het gebouw van de speeltuinvereniging zijn, een sportaccomodatie, brede school of bibliotheek. In elk geval een voorziening met ruime openingstijden en een plek waar bewoners vanzelfsprekend en regelmatig komen. Met – waar nodig – ondersteuning vanuit het welzijnswerk om buurtbewoners samen te brengen en de betrokkenheid bij elkaar en bij de buurt te stimuleren. Voorwaarde is dat er een open sfeer is in de buurtvoorziening, zodat iedereen zich welkom voelt.

Om nieuwe groepen te kunnen binden is aandacht voor diversiteit van activiteiten noodzakelijk en meer flexibiliteit. Meer investeren in betrokkenheid van buurtbewoners is tweede speerpunt. Buurt- en wijkverenigingen, bewonersorganisaties, besturen van migrantenorganisaties en speeltuinverenigingen zijn cement van de samenleving.

Wat de PvdA-fractie betreft stimuleren, ondersteunen en faciliteren welzijnswerk en gemeente buurt en vrijwilligerswerk maximaal en betrekken ze vrijwilligers(organisaties) goed bij het wijkgerichte aanbod. De PvdA-fractie gaat in de komende periode in gesprek met bewoners en organisaties over de locaties die zij het meest geschikt vinden als ontmoetingsplek, over organisaties samen onder een dak te vestigen met multifunctionele ruimten of over mogelijkheden zo’n plek ook bij andere voorzieningen dan buurthuizen te creëren en tenslotte over wat zij als de belangrijkste verbeterpunten zien.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×