GroenLinks: "Garanties afdwingen bij energiefusie"

De Leidse GroenLinks-fractie wil dat het College van B&W harde voorwaarden stelt aan de goedkeuring van de fusie tussen de energiebedrijven Nuon en Essent. Leiden is aandeelhouder van Nuon en kan zodoende invloed uitoefenen op het fusieproces. De gemeente Leiden heeft nu een belang van 2,271% in Nuon. Na de fusie zou dat belang verminderen tot 1,022%. Doel van de fusie tussen de twee energiebedrijven is een krachtig energiebedrijf dat een belangrijke speler kan zijn op de Europese energiemarkt. GroenLinks wil dat de aandelen van het fusiebedrijf in publieke handen blijven en ook dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Als de fusie doorgaat ontvangt Leiden naar schatting zo’n zeven miljoen euro aan extra dividend. Een groot deel van dat geld zou Leiden volgens GroenLinks moeten steken in maatregelen die in het teken staan van klimaatverbetering en een schoner milieu.

GroenLinks-raadslid Hans van Egdom denkt dat Leiden ondanks het relatief kleine belang, toch een flinke vinger in de fusiepap kan hebben: “Nu bij de discussie over ABN-Amro duidelijk is geworden hoe wezenlijk de invloed van kleine aandeelhouders is, moet de gemeente Leiden ook in staat zijn de discussie in een mens- en klimaatvriendelijke richting te sturen.”

In de tweede helft van dit jaar zal het college naar verwachting een beslissing nemen over een definitief voorstel tot fusie. De gemeenteraad heeft daarbij slechts een adviserende rol. “In het kader van die discussie wil de fractie van GroenLinks voorafgaand aan dat besluitvormingsproces opiniĆ«rend praten over de fusie. “Om te voorkomen dat we te snel ingrijpende beslissingen nemen,” aldus Van Egdom in een brief aan het college.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×