Muziekverenigingen mogen repetitiegebouw kopen

Drumfanfare Amigo, Showband Con Fuoco, Muziekvereniging De Burcht, Harmoniekapel Werkmans Wilskracht en de Christelijke Muziekvereniging Kunst en Genoegen mogen het gebouw waarin ze nu repeteren in erfpacht kopen van de Gemeente Leiden. Dat heeft het College van B & W dinsdag besloten. Genoemde vijf muziekverenigingen verblijven al sinds 1989 in het zogenaamde Muziekverzamelgebouw aan de J.C. de Rijpstraat op het industrieterrein De Waard. Voor die tijd repeteerden de muziekverenigingen in slechte behuizingen of zwierven van de ene locatie naar de andere. De vijf muziekverenigingen zijn zeer verheugd over hun huidige onderkomen al zit Amigo met ruimteproblemen door een groeiend aantal leden.

Aanvankelijk wilde de Gemeente Leiden het Muziekverzamelgebouw overdoen aan een overkoepelende stichting waarvan de vijf muziekverenigingen dan weer op hun beurt hun verenigingsgebouw konden huren. Dit bleek na onderzoek toch niet de beste, goedkoopste en meest geschikte juridische en praktische oplossing. Leiden verkoopt de grond en het pand nu voor een bedrag van ruim 303.000 euro dat door de verschillende verenigingen naar rato van gebruik moet worden opgebracht. De gemeente schiet hier wel bijna 40.000 euro bij in, maar omdat de gemeente zichzelf als de hoofdschuldige ziet in de ontstane vertraging neemt zij die kosten voor haar rekening ten laste van de onderhoudsvoorzieningen.

Het Muziekverzamelgebouw werd in 1989 met rijks- en gemeentesubsidies neergezet voor een bedrag van ruim 3.000.000 gulden. De vijf verenigingen betaalde daar in de loop der jaren 1.000.000 gulden aan mee. Om hun verenigingsgebouw inclusief grond te kopen betaalt Amigo bijna 144.000 euro, Con Fuoco ruim 153.000 euro, Werkmans Wilskracht iets meer dan 80.000 euro, K & G als grootste vereniging 640.000 euro en De Burcht ongeveer 196.000 euro. De verenigingen krijgen een subsidie waardoor zij daadwerkelijk ongeveer een kwart van het genoemde bedrag zelf zullen moeten ophoesten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×