Cafés mogen op donderdagavond uurtje langer open

De gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten dat cafés die deelnemen in het horecaconvenant van de Gemeente Leiden op donderdagavond hun bezoekers een uur langer mogen toelaten. Tot twee uur ’s nachts in plaats van tot op heden 1.00 uur. De nieuwe openingstijden gaan direct in na de bekendmaking in de gemeenteberichten. Als dat vrijdag al het geval is mogen de kroegen al op donderdag 13 september hun deuren langer openhouden, anders wordt het een weekje later. De regeling geldt niet voor club- en buurthuizen en etablissementen als De Linkse Kerk en andere cafés met een beperkte horecavergunning.

Met 21 stemmen voor en 16 tegen werd het zogenaamde weekendscenario voor de donderdagavond in een hoofdelijke stemming door de raad aangenomen. Voor de vakantie staakten de stemmen in een verhouding 19/19 of was het nou toch 20/18. Een ordevoorstel van presidium en burgemeester maakte herstemming dinsdagavond mogelijk. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces was een verhouding van 19 stemmen voor en 19 stemmen tegen aanleiding geweest om het besluit om een weekendscenario op de donderdagavonden in te voeren pas na de zomer opnieuw in stemming te brengen.

Dit initiatiefvoorstel van VVD en D66 moet het mogelijk maken om bezoekers op donderdagavond ook na 1.00 uur te kunnen binnenlaten in de Leidse horecagelegenheden, net als dat nu op de vrijdag- en zaterdagavonden het geval is. Door afwezigheid van het SP-raadslid Louk Rademaker was er sprake van een even aantal raadsleden en kwam het aan op een enkele stem. Door een keelziekte was niet duidelijk wat het SP-raadslid Hendriks nu eigenlijk gezegd had. Hierop werd de band van de hoofdelijke stemming nog eens nauwkeurig door zes raadsleden in een schorsing nageluisterd en kwam er uiteindelijk een gelijke stand uit. Met dank aan de geluidsband van Sleutelstad.nl die er ook nog eens op na werd geslagen. Wilde je voor horen dan kon je voor horen, wilde je tegen horen dan kon je tegen horen. De raad kwam er niet uit en besloot dinsdagavond de stemming over te doen. Met het genoemde resultaat.

Andere partijen vinden dat dit voorstel de deur openzet naar nog langere openingstijden op andere dagen en dat komt de leefbaarheid voor bewoners van de binnenstad niet ten goede. Voor de VVD is dit dan ook geen eindstation. Zij is en blijft voorstander van vrije openingstijden voor de horeca. Ook zegt de VVD dat uit rapporten van de politie blijkt dat er op donderdagavond na 1.00 uur weinig sprake is van narigheid en overlast in de stad. Op de inspraakreacties is nogal wisselend gereageerd. Een voorstel van GroenLinks en CDA om dit een proef te laten zijn van een jaar waarna een evaluatie met binnenstadsbewoners en horeca zou moeten plaatsvinden kon toen niet rekenen op een meerderheid in de raad.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×