Kan Leiden graantje meepikken van Olympische Spelen 2028?

Het NOC-NSF wil graag de Olympische spelen in 2028 naar Nederland halen. Het eerste doel is het realiseren van een Olympisch sportklimaat, dat mogelijk resulteert in een kandidaatstelling voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2028. In 2008 wordt beslist of Nederland definitief alles in het werk zal stellen dit sportevenement binnen te halen. Wellicht kan sportwethouder Raymond Keur een en ander in het werk stellen om de Leidse sportvoorzieningen op een hoger peil te brengen door een lobby aan te gaan om enkele Olympische onderdelen in Leiden te laten plaatsvinden. Mogelijkheden en kansen genoeg.

NOC-NSF heeft het Olympisch Plan 2028 opgesteld. Dit plan bestaat uit drie fases: eerst de fase van onderzoek, dan de fase van opbouw waarin een sportklimaat op Olympisch niveau moet ontstaan, door onder meer investeringen in de georganiseerde sport en door het bouwen of verbeteren van sportaccommodaties. De derde en laatste fase is de fase van het daadwerkelijke kandidaat stellen. Momenteel bevindt het plan zich in de eerste fase, waarin de haalbaarheid en draagvlak van het plan wordt onderzocht en onder meer wordt gesproken met het bedrijfsleven, de ministeries van VWS en Economische Zaken en de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam. Kan Leiden hier nog tussen schuiven nu het zo prachtig centraal ligt net tussen Rotterdam en Amsterdam?

Voorstanders van het streven naar het binnenhalen van de Olympische spelen wijzen op de positieve gevolgen die dit streven kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan een stimulans voor de werkgelegenheid, het toerisme, de infrastructuur en de uitstraling van Nederland in de hele wereld. Tegenstanders wijzen onder meer op de enorme kosten die de Olympische Spelen met zich meebrengen en het feit dat Nederland een te klein land is om de Spelen te kunnen organiseren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×