Werkwijze van de raad onder de loep genomen

Dinsdagavond stond de werkwijze van de raad op de agenda van de eerste vergadering na het zomerreces. Een amendement van de PvdA om stemmingen in de raad bij vergaderingen die soms al om vier uur’s middags beginnen uit te stellen tot na acht uur, werd met algemene stemmen aanvaard. Zo krijgen ook raadsleden met kinderen of anderszins een drukke agenda de optimale gelegenheid hun stem uit te brengen. Een voorstel van GroenLinks om niet langer twee commissievergaderingen op de dinsdagavonden te plannen kon echter niet rekenen op steun van de meerderheid. PvdA-fractievoorzitter Marije van den Berg pleitte nog voor een cursus debattechnieken voor wie dit nog nodig mocht zijn. In het najaar volgt nog een aparte raadsconferentie over de werkwijze van de raad in het dualistische stelsel.

Fractievoorzitter van het CDA, Jan Jaap de Haan beet het spits af in het debat en bepaalde de teneur van de overige inbreng. De Haan: “Leiden is eigenlijk helemaal zo beroerd nog niet. Ga maar eens in andere gemeenten kijken. We gaan hier eigenlijk heel redelijk met elkaar om, ondanks onze verschillen in politiek opzicht. Ex-burgemeester Wolter Lemstra zei het al eerder. De kwaliteit van het debat is hier redelijk hoog. Ook al is de besluitvorming af en toe behoorlijk voorgekookt, toch wordt er wel degelijk geluisterd naar de oppositie. Liever een raadsvergadering vol van debat tot half een dan een vergadering die al om elf uur afgelopen is en weinig onderling vuurwerk heeft opgeleverd. Dat is voor iedereen heel erg onbevredigend. We gaan hier heel correct met elkaar om en komen er met z’n alleen wel uit, met of zonder aanpassingen in het reglement van orde. De structuur kan beter maar met de cultuur zit het hier redelijk okay. Burgemeester Lenferink moet wel meer letten op de kwaliteit van het debat dan de duur ervan.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×