SP wil niet veroordeelde jongeren uit gevangenis

De Zuid-Hollandse SP-fractie maakt zich zorgen over de jongeren die onterecht in een JustitiëleJeugdinrichting (JJI) verblijven. Dit zijn jongeren die niet strafrechtelijk veroordeeld zijn en in zo´n gevangenis terechtkomen, omdat de passende opvang vol is en zij wel hulpverlening nodig hebben.Uit een rapport van de Inspectie Jeugdzorg dat gisteren verscheen, blijkt dat de situatie in de JJI´s erbarmelijk en onveilig is. Reden te meer, zo vindt de SP, om zo snel mogelijk actie te ondernemen en voor deze ´misplaatste´ jongeren een oplossing te zoeken.

De SP-fractie heeft Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om meer duidelijkheid. De GS hadden vorig jaar namelijk toegezegd deze jongeren snel hulp te bieden en hen in een gesloten groep onder te brengen en dus niet in een jeugdgevangenis.De SP wil nu graag weten hoever het met de uitvoer van deze plannen staat en hoeveel jongeren er precies onterecht in een JJI itten.”Deze jongeren moeten snel geholpen worden en besloten groepen werken erg goed, zo heb ik zelf gezien in de praktijk”, aldus SP-statelid Eva de Bakker.Bovendien hebben deze jongeren meer baat bij Jeugdzorg, dan bij het strenge regime van de JJI meent de SP. De SP vindt dan ook dat ook deze groep jongeren thuis hoort op de wachtlijsten van de Jeugdzorg.Eén van de plannen van de GS is om in Zuid-Holland een gesloten jeugdzorginstelling te bouwen, die plaats biedt aan 150 jongeren. Hoewel de SP dit een goed initiatief vindt, vreest de partij dat er meer opvangplaatsen nodig zijn.Vanwege het tekort aan plaatsen, is een deel van de jongeren opgevangen in instellingen in het oosten van het land. De SP verzoekt GS een deel van de reiskosten te vergoeden, die de familieleden moeten betalen om hen te bezoeken.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×