SLS Wonen houdt brandpreventietraining voor studenten

SLS Wonen organiseert woensdag een brandpreventietraining voor studentbeheerders. Op het terrein van de oude Meelfabriek leren de studenten hoe ze moeten handelen in geval van brand. Ook brandpreventie staat hoog op de agenda. De oefening wordt gehouden in samenwerking met de Brandweer Leiden en Ansul (een leverancier van blusmiddelen). SLS Wonen is de enige corporatie in Nederland die dergelijke trainingen voor haar huurders organiseert. Elk jaar wordt de cursus gegeven aan alle in dat jaar nieuw aangestelde studentbeheerders. Dit jaar nemen er ongeveer 65 studentbeheerders deel.

De training bestaat uit drie onderdelen: Eerst krijgen de studenten een presentatie en een stuk theorie over brandveiligheid. Daarna volgt een rookontruimingsoefening; de deelnemers moeten door een nagebootste gang in een studentenhuis, gevuld met kunstrook, veilig de ruimte verlaten. De rook veroorzaakt desoriëntatie en de deelnemers ervaren levensecht hoe het is om een brand mee te maken. Het laatste onderdeel bestaat uit het blussen van branden met een blusdeken en verschillende blusapparaten. Een blusapparaat blust maar 15-20 seconden, het is dus van groot belang dat de studenten zo’n apparaat weten te gebruiken.

SLS Wonen investeert meer dan vijf miljoen euro om de ruim 190 panden aan de nieuwe wettelijke brandveiligheidseisen te laten voldoen. “Streng toezicht, steeksproefgewijze veiligheidscontroles en medewerking van de bewoners zijn nodig om de veiligheid te waarborgen,” aldus de SLS.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×