Kabinetsplannen raken nauwelijks aan Leiden

De plannen van het kabinet Balkenende IV zoals vandaag gepresenteerd in de Troonrede en in de Miljoenennota lijken vooralsnog weinig of geen grote financiële gevolgen te hebben voor de Leidse gemeentekas. Zowel in positieve als in negatieve zin komt Leiden in 2008 zoals het er nu naar uit ziet niet voor buitensporige verrassingen te staan. De enige wethouder die blij kan zijn met de kabinetsplannen is PvdA- wethouder Van den Berg.

Wethouder Gerda van den Berg van Onderwijs, Zorg en Welzijn denkt wel uit de pot voor jeugd- en gezinsbeleid een graantje te kunnen meepikken. Ook voor het professionaliseren van het werk dat de vele vrijwilligers in Leiden doen is extra geld beschikbaar. De maatschappelijke stage van de vele middelbare scholieren in Leiden kunnen de sociale samenhang bevorderen. Sportverenigingen kunnen rekenen op extra geld om zwaarlijvigheid tegen te gaan en meer bewegen te bevorderen.

Het Deltaplan Inburgering levert mogelijk extra inkomsten voor Leiden op. Voor de aanpak van jeugdcriminaliteit is extra geld beschikbaar. Leiden zou mogelijk eveneens kunnen profiteren van verruiming van het aanbod van gratis openbaar vervoer. Mogelijk dat Leiden door extra milieumaatregelen te nemen profiteren van het extra geld dat hier voor wordt uitgetrokken. Duurzaam bouwen is hiervoor het credo. Voor wind- en zonne-energie wordt extra geld uitgetrokken.

Burgemeester Henri Lenferink hoopt dat de Leidenaar de boodschap uit de Troonrede van hoop en vertrouwen in de nabije toekomst zal overnemen. Samen werken en samen leven geldt zowel landelijk als in Leiden. Leiden behoort niet tot de steden die zijn aangewezen door minister Vogelaar om van veertig achterstandswijken tot prachtwijken om te toveren.

Door extra in te zetten op een positief ondernemersklimaat met name voor starters zou Leiden zich kunnen onderscheiden van andere gemeenten.

De universiteit Leiden kan in de kenniseconomie een prominentere rol gaan spelen door meer buitenlandse talentvolle wetenschappers en studenten aan te trekken. Goede wetenschappers kunnen rekenen op voorrang bij de verdeling van onderzoeksgelden.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×