Extra geld voor jeugdbeleid

Het College van B & W heeft dinsdag besloten voor de periode 2007 – 2011 400.000 euro uit te trekken voor het realiseren van een aantal speerpunten in het jeugdbeleid. Om direct enkele knelpunten te kunnen oplossen heeft B & W nog eens 400.000 euro uitgetrokken. Bij dit laatste gaat het om eenmalige investeringen. 100.000 euro ter afsluiting van het Deltaplan Speeltuinen, 125.000 euro voor het opknappen van ontmoetingsplaatsen in een aantal wijken zoals buurthuizen, 100.000 euro voor voetbalveldjes en jongerenontmoetingsplaatsen, de zogenaamde jop’s, 50.000 euro wordt meebetaald aan het Cruijff-court en 25.000 euro voor het Project Veilig Opgroeien in de wijk.

Het nieuwe Integrale Jeugdbeleid gaat nu de inspraak in. Jeugdbeleid is een belangrijk programmapunt van het linkse College. Ook landelijk is er veel aandacht voor de jeugd. Wethouder Gerda Van den Berg (PvdA/Onderwijs, Welzijn en Zorg) heeft zeven speerpunten geformuleerd waarvoor een inhaalslag nodig is. Zo wil zij de opvoedingsondersteuning versterken, de voor- en vroegschoolse Educatie uitbreiden, het voortijdig schoolverlaten in regionaal verband verder bestrijden, de overlast van jeugd in wijken terugdringen, aparte aandacht geven aan het overmatig alcoholgebruik onder jongeren, de jeugdzorgketen versterken en het aantal activiteiten voor jongeren in de wijken versterken.

Van den Berg wil graag jongeren opzoeken om op haar plannen te reageren. Het oprichten van een Jeugdraad acht zij daarvoor niet het beste communicatiemiddel. Voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar moeten er meer activiteiten ontwikkeld worden terwijl kinderen onder de 12 jaar veiliger moeten kunnen spelen. In de ene wijk is de nood hoger dan de andere. Maatwerk is hier volgens de wethouder geboden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×