Gevulei wijst gescheiden inzameling kunststoffen af

De Gevulei-gemeenten hebben het VNG-akkoord verpakkingsafval afgewezen.Dit onderhandelaarakkoord met betrekking tot de inzameling van afval, is op 27 juli gesloten door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven. Het akkoord betreft een periode die loopt van 2008 tot 2012. Tot 15 september jl. konden de gemeenten op het akkoord reageren.

De op afvalgebied samenwerkende gemeenten in de Leidse regio (Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude), die het samenwerkingsverband Gevulei vormen, hebben dit akkoord afgewezen.Reden voor deze afwijzing is dat het akkoord veel onduidelijkheden bevat. Daardoor hebben de betrokken gemeenten niet voldoende zicht op de gevolgen. Of het beleid succesvol is, hangt grotendeels af van de medewerking van de gemeenten. Het dagelijks bestuur van de Gevulei vindt dat het risico op die manier te eenzijdig bij de gemeenten ligt.Eén van de onderwerpen van het akkoord is dat kunststofverpakkingen gescheiden ingezameld worden. In de inrichting van een systeem waarmee deze gescheiden inzameling en verwerking plaats kan vinden, zou veel moeten worden geïnvesteerd, hoewel helemaal nog niet aangetoond is, dat een gescheiden inzameling van kunststoffen het milieu ten goede komt, aldus het dagelijks bestuur.Hoewel is toegezegd dat het verpakkende bedrijfsleven de kosten voor zo´n systeem zal dragen, zijn de gemeenten er niet zeker van of dat ook daadwerkelijk volledig gebeurt. Ze willen voorkomen, dat de bewoners voor de kosten moeten opdraaien.Bovendien vragen ze zich af, of een dergelijk verwerkingssysteem wel binnen de dichtbebouwde stedelijke omgeving gewenst is.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×