Voorlichting financiële regelingen voor 65-plussers

Speciaal voor ouderen die meer willen weten over financiële regelingen, organiseert Stichting Radius een viertal voorlichtingsbijeenkomsten.Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over de volgende onderwerpen:Vergoedingen door de ziektekostenverzekering, de bijzondere bijstand en het minimabeleid, zorg- en huurtoeslag, vergoedingen voor vervoerskosten, hulpmiddelen en aanpassingen, kwijtschelding voor belastingen en teruggaaf bijzondere uitgaven door de belastingdienst.

Ook iedereen met vragen over deze onderwerpen is welkom.De voorlichtingen vinden plaats op de volgende tijdstippen en plaatsen:Maandag 8 oktober vanaf 14.00 uur bij de Parelvissers aan Bizetpad 8;Woensdag 10 oktober vanaf 14.00 uur bij Stichting Radius aan Hooglandse Kerkgracht 32;Dinsdag 16 oktober vanaf 09.45 uur bij Dienstencentrum Zijloever aan Lage Rijndijk 129;Woensdag 24 oktober vanaf 10.00 uur bij Dienstencentrum Rosmolen aan Rosmolen 28;Aanmelding vooraf is niet nodig.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×