Onderzoek wangedrag geeft burgemeester meer armslag

De universiteit Leiden heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar wangedrag onder jongeren tijdens de laatste jaarwisseling in verschillende Leidse wijken. De onderzoekers zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat de vandalen meestal in een straal van vijfhonderd meter van de plek waar zij relletjes schoppen woonachtig zijn. Het is niet (meer) zo dat jongeren uit verschillende wijken elkaar te lijf gaan. De universiteit pleit nu voor het inzetten van extra jongerenwerkers in de wijken rond de jaarwisseling. Het zero tolerancebeleid van burgemeester Lenferink aangaande het niet toestaan van vreugdevuren wordt onderschreven. Wel moet dit nog duidelijk naar de jongeren gecommuniceerd worden.

Lenferink denkt door deze kennis zijn beleid rond de jaarwisseling 2007/2008 verder te kunnen aanscherpen. Dat hulpverleners gehinderd worden in het uitvoeren van hun taak is hem een doorn in het oog. Zowel in de Stevenshof als in Leiden-Noord werd het hulpverleners moeilijk gemaakt hun taken naar behoren uit te voeren. Zo werden ruiten van brandweerwagens in gegooid, nadat brandweerlieden in Noord een vreugdevuur probeerden te blussen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×