Themaweek over Alcohol en School

De laatste tijd zijn jongeren regelmatig betrokken bij incidenten waarbij er alcohol in het spel is. Ook neemt het aantal jongeren dat een alcoholvergiftiging oploopt, toe en wordt steeds meer bekend over de nadelige gevolgen ervan. Dit zijn genoeg redenen voor het Bonaventuracollege, de Ouderraad en de GGD Hollands Midden, om een themaweek rond alcohol te organiseren. Deze week is gepland van maandag 29 oktober tot en met donderdag 1 november en is bedoeld voor de leerlingen van de tweede klassen.

Tijdens de themaweek krijgen de leerlingen gastlessen van studenten geneeskunde van de Universiteit. Deze studenten zijn door de GGD opgeleid tot voorlichter riskante genotmiddelen. Ook wordt aan de alledaagse vakken een alcoholisch tintje gegeven. Zo krijgen de leerlingen bij wiskunde onder andere opdrachten over de statistieken van alcoholgebruik bij jongeren. Tijdens de biologieles wordt gekeken naar het effect van alcohol op de hersenen. Op donderdag 1 november wordt de themaweek afgesloten met een thema-avond voor ouders en leerlingen. Hierbij presenteren de scholieren hun bevindingen en leveren zij stellingen rond het thema De School en Alcohol. De GGD geeft op die avond een presentatie over preventie, die met name interessant is voor de ouders. Verder komen de communicatie tussen ouders en kinderen rond alcohol aan bod en worden de verantwoordelijkheden van de ouders en de school aan de hand van stellingen besproken. Ook is er een paneldiscussie. Het is de bedoeling dat er aan het eind van de avond een gezamelijk advies opgesteld kan worden over Alcohol op School, dat de directie kan helpen bij het innemen van een standpunt. De leerlingen kunnen zich uitleven bij een disco, waar alcoholvrije drankjes geschonken worden. De thema-avond begint om 19.30 uur en duurt tot 22.30 uur. De disco is om 23.00 uur afgelopen. In de loop van het schooljaar wordt voor de eerste klassen een soortgelijke themaweek georganiseerd.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×