Gemeente betaalt dwangsom bij niet tijdig beslissen

Vanaf 1 januari 2009 gaan ze voor alle besluiten gelden, maar vanaf 1 januari 2008 gelden ze al voor 59 % van de beslissingen. De raad heeft besloten dat burgers, instellingen en bedrijven de gemeente een dwangsom kunnen opleggen als de gemeente er te lang over doet om een besluit te nemen. B & W neemt dat nu over. Het betreft hier een van de laatste besluiten van het toen nog voltallige college. De gemeente neemt jaarlijks ongeveer 39.500 besluiten naar aanleiding van aanvragen van vergunningen, subsidies of uitkeringen. 

Voor deze aanvragen gelden termijnen die zo min mogelijk overschreden dienen te worden. Daarbij kan natuurlijk altijd iets misgaan, maar de gemeente belooft hierin nu beterschap en heeft nu een extra stok achter de deur om dat ook daadwerkelijk op tijd af te handelen.   

Om de gemeente tot spoed te manen kan de aanvrager de gemeente een dwangsom opleggen van maximaal duizend euro. Voorwaarde daarbij is wel dat de aanvrager aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De concerndirectie van de gemeente is gevraagd de werkwijze zodanig te veranderen dat het uitkeren van dwangsommen tot een minimum beperkt gaat worden. Dit besluit past in de reorganisatieplannen zoals neergelegd in het programma ‘Anders Werken’.

Niet duidelijk is nog welk deel van de besluiten al in 2008 onder de regeling vallen. Ook dat zoekt de concerndirectie nog uit. Waar mogelijk in januari 2008, zo niet dan wordt dat uiterlijk 1 januari 2009. B & W wordt van de voortgang op de hoogte gehouden.       

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×