Vroegtijdige schoolverlaters online naar school

Voor Leidse jongeren die leerplichtig zijn, maarniet naar school gaan, is er binnenkort een oplossing. Zij kunnen vanaf 1 november plaatsnemen in de digitale schoolbanken van UrWay.nl.UrWay.nl (spreek uit Your Way), is een online community en leeromgeving voor niet-schoolgaande maar wel leerplichtige jongeren die wat in hun mars hebben. Het hoofddoel is dat zij weer zin krijgen in leren.

Bij UrWay.nl zijn een vast lesprogramma en diploma´s niet waar het om gaat. Het draait hier namelijk om wat de jongeren zelf interessant vinden. Ze krijgen hun eigen online coach en kunnen met, en van hun mede online leerlingen leren.Deelname duurt één jaar. Na afloop daarvan ontvangen de leerlingen een portfolio met leerresultaten, die zij aan hun toekomstige opleiding of werkgever kunnen tonen.Per jaar kunnen er 60 leerlingen aan UrWay.nl deelnemen.Nog niet alle schoolbanken zijn opgevuld. Wie belangstelling heeft, kan zich dus nog aanmelden. Aantoonbare uitvalhistorie en aanwezigheid van ten minste één ouder of verzorger zijn vereisten.Aanmelden kan via Marelle Pronk, teamleider Lokaal, Marelle@UrWway.nl.Urway is een gezamenlijk initiatief van adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates en TU Delft, Centrum voor Educatie & Technologie. Het lokale team is gevestigd in Leiden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×