Geen bungalowpark in recreatiegebied Vlietland

De Raad van State heeft vanmorgen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor het bestemmingsplan Vlietland Noord-Oost vernietigd. Daardoor is de bouw van 100 vakantiebungalows, 120 appartementen, een vergadercentrum, twee horecabedrijven, een sporthal, tennisbanen en golffaciliteiten voorlopig van de baan. De Vereniging Vrienden van Vlietland en de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder hadden bij de Raad van State beroep aangetekend tegen dit goedkeuringsbesluit.

De Raad van State oordeelt dat het plan is gebaseerd op een onvolledige berekening van de groei van het autoverkeer als gevolg van de geplande voorzieningen. Volgens de Raad van State zou de groei van het aantal motorvoertuigen meer dan het dubbele zijn van de aantallen waarop het plan was gebaseerd. Omdat het plan gebaseerd was op een te lage groei van het aantal motorvoertuigen, zijn ook de gevolgen voor de verslechtering van de luchtkwaliteit volgens de Raad van State niet goed berekend. Bart Carpentier Alting van Recreatiecentrum Vlietland B.V. gaat er vanuit dat de plannen alsnog door kunnen gaan.

Carpentier Alting: “Alleen ten aanzien van het aantal te verwachten verkeersbewegingen overweegt de Raad van State dat er twijfel bestaat of de berekening daarvan juist is. De gemeente zou volgens de Raad van State uitgegaan zijn van onjuiste verkeersintensiteiten. Ook is aan de bestemming jachthaven deels goedkeuring onthouden. Naar aanleiding van het oordeel van de Raad van State zal nader verkeersonderzoek moeten worden gedaan. Op basis van de resultaten daarvan kunnen Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland binnen zes maanden een nieuw besluit nemen.” Hij heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente en de provincie zich zullen inspannen om het bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005 alsnog zo spoedig mogelijk in werking te laten treden.

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×