Zorgde Roomburg-cd voor een nee?

Afgelopen dinsdag heeft de gemeente de vergunningsaanvraag voor de bouw van het asielzoekerscentrum aan de Besjeslaan in Roomburg ingetrokken. De reden daarvoor is, dat de druk van het pand op de bodem, die archeologische waarde heeft, te hoog zou zijn. De bodem vormt namelijk een rijksarcheologisch monument en daarop mag een vastgesteld gewicht drukken, dat het AZC zou overschrijden.

Rudy Breedveld bezingt op de protest-cd Roomburg het feit dat er door Park Matilo geen weg mag worden aangelegd in verband met die druk. Ook vraagt hij zich in het lied af, of het AZC die waarden zou overschrijden.Het lijkt erop, dat er naar hem en zijn cd geluisterd is door wethouder Witteman. De wethouder had overigens ook toegezegd, dat hij de CD zou behandelen als een officieel bezwaarschrift. De uitgever van de cd, Stichting Broeiend in Leiden, noemt de cd door deze bijzondere gang van zaken een waar collectorsitem. Hij is nog altijd te koop bij onder andere Sleutelstad, Koornbrugsteeg 3.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×