College wil tijd winnen bij inspraak

Tot en met 14 december liggen de conceptbeleidsplannen ‘Participatie Centraal’ in het kader van de WMO en de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008- 2012 in de inspraak. De twee concepten worden door het demissionaire college in de inspraak gebracht zodat volgens burgmeester Lenferink tijd begonnen kan worden. Het volgende college kan de twee nota’s vervolgens zonder al te veel tijdverlies vaststellen en aan de raad voorleggen.

In het WMO-beleidsplan worden redelijk ambitieuze maar volgens het oude college realistische normen gesteld voor de uitvoering van maatschappelijke beleid waarbij de gemeente een grotere rol toebedeeld heeft gekregen. De nota Lokaal Gezondheidsbeleid stuurt vooral aan op preventie van onder andere overgewicht bij jongeren en alcoholmisbruik onder diezelfde groep

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×