Leiden wil vaart maken met regionale nieuwbouw

De woningbouwproductie in de regio Holland Rijnland blijft achter. Bestuurders spreken het nog niet met zoveel woorden uit, zo goed als zeker worden de aantallen nieuwbouwwoningen uit het Convenant Woningbouwafspraken 2005-2010 echter niet gehaald. Deze afspraak tussen de gemeenten in deze regio en het Ministerie van VROM betekent voor Leiden bijvoorbeeld een doelstelling van 3.944 extra woningen per 2010. Onlangs spoorde Minister Vogelaar in een overleg de provincie en regio aan tot voortgang. Leiden begint de druk van de bewindsvrouw nu ook te voelen, zo blijkt uit een brief van het college aan Holland Rijnland.

Daarin dringt het aan op maatregelen, onder andere door “aanjaagacties” te starten voor woningbouwplannen in Leiden (Kooiplein), Teylingen, Lisse en Noordwijk. Wethouder Witteman heeft hiervoor al eerder ambtelijke capaciteit en expertise aan Holland Rijnland aangeboden, om deze nieuwbouwprojecten te kunnen versnellen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×