Belastingaanslag voor woonboten en woonwagens

Bewoners van woonboten en woonwagens ontvangen in 2008 een aanslag roerende ruimte belasting (RRB). Deze belasting, vergelijkbaar met de OZB aanslag voor huizenbezitters, moet de gemeente jaarlijks een kleine 100.000 euro opleveren. Tot nu toe bleven woonboot- en woonwagenbewoners verschoond van deze lokale belasting. Uit oogpunt van gelijkheid is een dergelijke heffing echter wel gerechtvaardigd, aldus burgemeester Henri Lenferink dinsdag in een toelichting. Lange tijd werd verondersteld dat inning meer kosten dan baten zou opleveren. Ambtenaren hebben dit nader onderzocht, aanleiding om per 2008 deze lokale belasting wél in te voeren.

Ruim 80.000 euro wordt opgehoest door woonbootbewoners, 250 in totaal. De gemiddelde woonbootwaarde wordt geschat op 200.000 euro, zo blijkt uit het onderzoek. De gemiddelde waarde van de 125 woonwagens in de stad is gesteld op 10.000 euro. Een bedrag dat volgens het college aan de voorzichtige kant is. Voorafgaand aan de invoering stelt een extern bureau per object de werkelijke waarde vast. Bewoners worden binnenkort geinformeerd en verzocht aan het onderzoek mee te werken. De gemeente verwacht per woonwagen gemiddeld 17 euro te incasseren, voor een woonboot ligt dat op gemiddeld 336 euro per jaar. Ook de 10 bedrijfsboten en kiosken in Leiden worden aangeslagen. De invoering van de RRB heeft verder gevolgen voor de heffing rioolrechten. Deze is voor woonboten en woonwagens nu nog vastgesteld op een vast bedrag van 75 euro. Zodra de RRB is ingevoerd betalen woonwagenbewoners nog maar een fractie van dit bedrag, een kleine 4 euro. Woonboten worden aangeslagen voor een kleine 70 euro aan rioolrecht.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×