Oud-raadslid burgemeester van Nieuw-Lekkerland

De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, heeft ir. M. Houtman (SGP) benoemd tot aarnemend burgemeester van de gemeente Nieuw-Lekkerland. Houtman neemt het stokje over van burgemeester Sierksma die per 15 oktober zijn ambt heeft neergelegd. De heer Houtman is biochemicus. Hij was gedeputeerde voor SGP/RPF/GPV in het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 1999 – 2003. Daarvoor was hij lid van de gemeenteraad van Leiden (1970-1977) en lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland (1980-2004).

Houtman bekleedt diverse nevenfuncties waaronder het voorzitterschap van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en het voorzitterschap van de Bezwarencommissie van de gemeente Gorinchem.

Op 30 oktober heeft de gemeenteraad van Nieuw-Lekkerland (ca. 9.500 inwoners) in meerderheid besloten om naar een herindeling met de buurgemeenten Liesveld en Graafstroom toe te werken. De samenvoeging moet in 2010 een feit zijn. Het besluit van de gemeenteraad van Nieuw-Lekkerland is een nieuwe stap in een proces dat in 2006 begon. In mei van dat jaar werd een bestuurskrachtmeting voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gepubliceerd. In dat rapport werd onder meer geconstateerd dat Nieuw-Lekkerland duidelijk tekort schiet als het gaat om bestuurskracht.

Na het vertrek van burgemeester Sierksma en het besluit om te fuseren heeft de Commissaris van de Koningin in overleg met de fractievoorzitters besloten om een waarnemer te benoemen in Nieuw-Lekkerland.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×