Bijeenkomst 50 jaar stedenbouw in Leiden

In 1957 kreeg Leiden een stedenbouwkundige afdeling. Het 50-jarig bestaan van deze afdeling wordt op vijdag 30 november gevierd, tijdens een voor iedereen toegankelijke bijeenkomst. De stedenbouwkundige afdeling heeft sinds het bestaan bijgedragen aan een groot aantal veranderingen in en om de stad. Zo was de afdeling betrokken bij het ontwerp van de nieuwe stadswijken en ontwerpen binnen de bestaande stad.

Op vrijdag 30 november wordt er ter gelegenheid van het jubileum een bijeenkomst georganiseerd. Het programma bestaat onder andere uit een terugblik op de afgelopen 50 jaar stedenbouw, een vooruitblik op de komende jaren en een discussie. Sprekers zijn onder meer Kees Post (voormalig afdelingshoofd van de afdeling stedenbouw), Cees Waal en Ron Hillebrand (voormalige wethouders Ruimtelijke Ordening en Verkeer) en Marc Witteman (wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen).De dag wordt voorgezeten door de Leidse stadsbouwmeester Donald Lambert.De bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis en begint om 13.00 uur. Naar verwachting is de middag rond 16.45 uur afgelopen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×