D66 op de bres voor Sleutelstad FM

De Leidse D66-fractie gaat het College van B&W vragen om een oproep te doen aan de Programmaraad Rijnland Bollenstreek om Sleutelstad FM op de kabel te houden. Aanstaande woensdag beslist de programmaraad over het behoud van de kabelfrequentie van Sleutelstad. Deze week bleek dat twee van de drie Leidse programmaraadsleden nog niet officieel benoemd zijn en daardoor geen stemrecht hebben. “Al meer dan een jaar geleden heeft de programmaraad het College verzocht deze kandidaten te laten benoemen. Het college heeft er weinig gedaan om dit te realiseren. D66 is bezorgd dat door deze trage gang van zaken de stekker uit Sleutelstad FM wordt getrokken.”

Volgens demissionair wethouder Filip van As (ChristenUnie) is er vertraging ontstaan en lukt het niet om de Leidse leden voor 28 november alsnog te benoemen. D66 weigert daar genoegen mee te nemen en zal schriftelijk vragen stellen aan het college. Daarin vraagt de partij of Leiden alsnog wil proberen om de ‘nauwelijks noemenswaardige formaliteiten’ nog voor de stemming te regelen. Ook vraagt D66 het College nogmaals om de programmaraad namens de gemeente Leiden kenbaar te maken dat door College, Raad en vele burgers van de stad Leiden een groot belang gehecht wordt aan voortzetting van de uitzendingen van Sleutelstad FM via de kabel.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×