WMO blijkt incidenteel toch verslechtering

De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007 heeft in sommige gevallen geleid tot een hogere eigen bijdrage. De positie van deze inwoners is daarmee verslechterd. De nieuwe wet geeft gemeenten meer autonomie om hulp te bieden aan mensen die daar door hun kwetsbare positie recht op hebben. De wet is in Leiden beleidsarm ingevoerd, dat wil zeggen dat cliĆ«nten bij ongewijzigde omstandigheden op dezelfde hulp konden rekenen als in 2006. Gealarmeerd door signalen uit de samenleving stelden raadsleden Hilde Jansen (PvdA) en Roos van Gelderen (SP) in november schriftelijke vragen. Zij vroegen het college om omheldering.

Uit het antwoord blijkt dat het college bevestigt dat bepaalde cliĆ«nten inderdaad meer eigen bijdrage betalen dan voorheen. Het gaat om mensen die weinig uren huishoudelijke hulp per week hebben in een zware categorie van zorg. Hun inkomen ligt tussen 150% van de bijstandsnorm en modaal. Het feit dat invoering van de nieuwe wet in sommige gevallen toch een negatief effect heeft, wijdde burgemeester Henri Lenferink in een toelichting aan de complexiteit van de materie. Het college verwacht dat het gaat om een relatief beperkte groep mensen en doet op dit moment onderzoek naar de exacte omvang van het probleem. Lenferink benadrukte verder dat hij “best trots is op de wijze waarop Leiden de WMO heeft ingevoerd.” Het heeft in zijn ogen weinig echte problemen opgeleverd.Vooruitlopend op de WMO invoering heeft Leiden een contract gesloten met dienstverlener Welzorg. De prestaties van Welzorg zijn niet conform de gemaakte afspraken. Het bedrijf kent door een mislukte centralisatie van hun diensten problemen om hun verplichtingen na te komen. Die centralisatie is inmiddels teruggedraaid, reden voor het college om verbetering te verwachten. Mocht dat voor het einde van het jaar niet lukken dan hangt de organisatie een dwangsom boven het hoofd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×