KvK: Nederland mist VOC-mentaliteit

Om files goed aan te pakken heeft Nederland weer een VOC-mentaliteit nodig. Dat zegt Marius Varekamp, voorzitter van de Kamer van Koophandel Den Haag (voorheen Haaglanden en Rijnland). Volgens Varekamp hoeft de overheid het niet alleen te doen: “Pensioenfondsen, banken en ontwikkelaars zijn bereid te investeren in infrastructuur op voorwaarde dat er een duidelijke businesscase ligt. De VOC is een typisch voorbeeld van een zeer succesvolle publiek-private samenwerking, waarmee Nederland destijds zelfs schatrijk is geworden.” Varekamp zegt verder zwaar teleurgesteld te zijn over de inspanningen van in dit kabinet om de files op te lossen. Hij roept op tot meer daadkracht en ondernemingszin en pleit voor een Wegschap: een regionale of landelijke vervoersautoriteit.

Varekamp plaatst een dikke onvoldoende bij het dossier bereikbaarheid en infrastructuur van het huidige kabinet. “Een goede bereikbaarheid is net zo vitaal voor ons land als bijvoorbeeld de bescherming tegen hoog water. We krijgen signalen dat de verslechterde bereikbaarheid een steeds grotere bedreiging vormt voor de economie van de Randstad. Maar liefst 30% van de werknemers overweegt om van baan te veranderen vanwege de slechte bereikbaarheid van hun werkplek. Misschien moeten we wel komen tot een Wegschap, analoog aan het Waterschap. Een nationale of regionale vervoersautoriteit met grote bevoegdheden en ruime middelen.”

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×