Meer geld verkeersveiligheid Leidse scholen

Het nieuwe college maakt extra geld vrij voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom basisscholen in Leiden. In 2007 is proefgedraaid met een stappenplan bij scholen in de Merenwijk (Dukdalf), de Lage Mors (De Schakel), Zuidwest (Teldersschool) en de Stevenshof (Klankbord). De betrokken scholen zijn tevreden met deze aanpak, resulterend in maatregelen om de probleempunten van de school-thuisroutes op te lossen. Het gaat om onder andere het aanbrengen van drempels, paaltjes, parkeervakken, haal- en brengstroken en oversteekplaatsen. De gemeente wil de methodiek toepassen voor alle 30 schoolomgevingen in de stad. Voor 2008 staan er vier op de rol.

In zeven jaar moeten dan voor alle scholen de maatregelen in kaart zijn gebracht en doorgevoerd. Waar mogelijk wordt het gecombineerd met reeds gepland groot onderhoud aan de openbare ruimte. De gemeente heeft lange tijd gehinkt op twee gedachten in dit dossier. “De laatste jaren heeft het zogenaamde kiss and ride gedrag een hoge vlucht genomen”, aldus burgemeester Lenferink dinsdag in een toelichting. Hij refereert aan de trend dat ouders op weg naar hun werk de kinderen met de auto naar school brengen, zelfs als ze slechts enkele straten verder wonen. Een maatschappelijke tendens die volgens Lenferink onomkeerbaar is. Een ontmoedigingsbeleid van auto’s weren rondom scholen zou volgens hem om die reden onverstandig zijn. Het voorstel van het college komt nadat de gemeenteraad tot twee keer toe een motie indiende voor maatregelen ter vergroting van de verkeersveiligheid bij scholen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×