Nieuw college verdeelt de wijken

Het nieuwe college heeft de stad verdeeld. Nu de nieuwe ploeg is begonnen, zijn ook de posten van wijkwethouder verdeeld. Nieuwkomer Pieter van Woensel (VVD) slaat de trom in het gezelschap. Hij wordt wijkwethouder voor Binnenstad-Zuid en -Noord, voor het Stationsdistrict en voor Leiden Noord. Gerda van den Berg (PvdA) neemt de Merenwijk en het Boerhaavedistrict voor haar rekening. Ook John Steegh krijgt twee wijken, de Mors en de Stevenshof. Jan-Jaap de Haan (CDA) en Marc Witteman (PvdA) moeten het doen met één wijk. Het Roodenburgerdistrict voor de nieuwbakken CDA wethouder, het Bos- en Gasthuisdistrict blijft bij Witteman. 

 

Onder het vorige college is een notitie geschreven over wijkwethouderschap. Daaruit blijkt dat zichtbaarheid, representatie en aanspreekbaarheid centraal staan. De wijkwethouder bezoekt regelmatig de wijk, weet wat er daar speelt en onderhoudt informeel contact met de districtsraden. Voor representatieve zaken in de wijk is de wijkwethouder de eerst aangewezene. Tevens wordt regelmatig contact onderhouden met de teamchef van de politie voor de betreffende wijk.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×