Provincie start onderzoek haalbaarheid RGL Hooigracht

De eerste tekenen van een mogelijke aanleg van de RijnGouweLijn over het tracé Hooigracht/Langegracht zijn deze week zichtbaar. De variant die tot nu toe alleen aan de bestuurstafel is besproken, wordt nu ook praktisch onderzocht. Medewerkers van de provincie in oranje hesjes doen landmetingen om te bepalen of de sneltram ruimtelijk gezien binnen de betreffende straten past. Het neemt naar verwachting twee weken in beslag. Het onderzoek is het eerste teken van bereidheid van de provincie om mee te werken aan een RGL door Leiden via een andere route dan de Breestraat.

Eerder dreigde Gedeputeerde Staten met bestuursdwang om de aanleg door de binnenstad door te drukken, ondanks een massaal “Nee” van de Leidse bevolking bij het referendum van maart vorig jaar. Het leidde indirect tot de val van het overwegend linkse college van PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie.

De landmetingen zijn slechts een eerste stap in een onderzoeksfase die volgens het huidige collegeakkoord van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks uiterlijk een jaar in beslag mag nemen. Vóór 31december 2008 moet er een raadsbesluit liggen voor de toekomst van de lightrail door Leiden. Als het onderzoek aantoont dat het Hooigracht/Langegrachttracé gelijkwaardig of beter is dan het Breestraattracé, krijgt eerstgenoemde de voorkeur. Verkeersveiligheid en verkeerscirculatie zijn de belangrijkste criteria voor deze afweging, zo valt op te maken uit het collegeakkoord dat kort voor Kerst is gepresenteerd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×